Om klättring

Svensk klättrings huvudorgan är Svenska Klätterförbundet som har en mängd matnyttig information som vid sidan av Klättring.nu kan guida dig till att bli en bättre klättrare.

Klättring är en sport som utövas både inomhus och utomhus. Klättringen delas vanligen in i traditionell klättring, sportklättring, bouldering och alpinklättring. Vad som skiljer de olika och som ligger till grund för indelningen av de olika klättringskategorierna är underlaget och storleken på det man klättrar på samt vad för typ av klättringsutrustning som man använder vid klättringen. Ser man till underlaget kan man sen dela in det i inomhusklättring, snöklättring, isklättring, klippklättring och mixad klättring där sistnämnt är en kombination av klippa, snö och is.