Klättringsfilmer

Nedan visar vi introduktionsvideos som rekommenderas av Svenska Klätterförbundet på deras hemsida Bergsport (en sida vi starkt rekommenderar alla klätterintresserae av att gå in på)

Stand med kort egensäkring

Stand med lång egensäkring

Markstand med säkring för uppåtdrag kopplat direkt i klättraren – i linje med leden

Markstand med säkring för uppåtdrag kopplat direkt i klättraren – EJ i linje med leden.

Markstand med säkring för uppåtdrag kopplat direkt i klättraren – in från fel sida (höft).