Klättring genom tiderna

1700 talet
Människor har klättrat i alla tider men oftast i jakt på föda eller på flykt från fara. Men under 1700 talet blev bergsklättring något av en överklassport och år 1786 bestegs Mont Blancs som är Europas högsta berg. Därefter och under början av 1800 talet kom klättringen verkligen igång och blev mycket populär men då främst som ett överklassnöje.

1900 talet
Under första halvan av 1900 talet fick klättringen en revolution då man efter andra världskriget utvecklade utrustning som tog klättringen till helt nya nivåer. Men man ska komma ihåg att man redan under 1910/20 talet utförde klättringar av vad vi idag kallar klass 6 grad, vilket är riktigt imponerande med tanke på den utrustningsnivå som rådde vid det laget.

Mot slutet av 1900 talet fick sportklättringen sitt stora genombrott. Nu borrade man hål i berget för att fästa bultar vilket gjorde att man inte längre krävde naturliga sprickor. Men detta var inte ett helt omtvistat område då många ansåg att det tog bort det naturliga från klättringen. Men med mindre fokus på att fästa säkringar som kom ökad uppmärksamhet på den tekniska biten. Vid denna tid började det även byggas på många inomhushallar med klätterväggar vilket utökade säsongen och gjorde att klättringen och klättrarna tog snabba steg i sin utveckling. Under 1900 talet var även då då tävlandet kom igång på riktigt.