Isklättring

Isklättring är klättring på snö och is där man använder isyxor, stegjärn och isskruvar som säkerhet utöver repet. Kom ihåg at is är fruset vatten som kan förändras om vädret skiftar. Se till att lära dig grunderna i isklättring genom en kurs eller av rutinerade isklättrare. Isyxorna utgör dina grepp och stegjärnen är dina fotsteg. Isskruvarna är en extra säkerhet vid eventuellt fall där repet klipps i. Isskruv bör placeras med försiktighet med tanke på att isens egenskaper kan förändras under klätterdagen.

HÄR HITTAR DU:
 YXOR
KOMPLETTA ISKLÄTTERPAKET
STEGJÄRN
TEKNISKA ISYXOR
VANDRINGSYXOR
PRAKTISKA TILLBEHÖR