Friends & CamalotS
(klicka på bild för info)

Kamkilar, Friends, Camalots och kamsäkringar är en mekanisk säkring som de flesta tillverkare av utrustning för klättring har en variant av.  Kamsäkringen fungerar genom att du trycker på en avtryckare som då drar i en vajer som går till ett så kallat huvud på din friend och dessa dras då ihop och du kan sätta in dessa i en spricka. Genom att släppa på avtryckaren så expanderas huvudet ut igen och säkringen sitter på plats. Vid eventuella fall så drar vajern i kammen ut kammarna ännu mera för att undvika att de lossnar. Observera att friends och kilar behöver placeras på optimalt sätt för att de ska ge tillräckligt skydd vid ett eventuellt fall. Träna placering av traditionell utrustning när du klättrar med bra marginal på svårighetsgraden så du kan placra bra säkringar innan du går på och pressar gränserna för mycket.

BLACK DIAMOND CAMALOT C4 #0.4

Alien Cams Red 1
Fixe Alien cams : Små kompakta kamskringar för de riktigt små placeringarna.

DMM Dragon Cams Storlek 1-2
Dmm Dragin Cams utmanaren till Black Diamonds Camalots.